Waar kan ik informatie vinden over de omzet van de industrie?

StatLine, de databank van het CBS heeft verschillende tabellen over de industrie. Niet alleen cijfers over omzet, voorraad, investeringen en stemmingsindicatoren, ook zijn er tabellen beschikbaar over arbeids- en financiële gegevens, banen, (CAO-)lonen, vacatures, ziekteverzuimpercentage, beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen.

Op de website van het CBS vind je naast cijfers ook nieuwsberichten, cijfers in beeld en publicaties.