Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Economische groei in Leiden, 2016-2020*
 2. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2020
 3. Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2019
 4. Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2019
 5. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2019
 6. Inkomensverdeling van huishoudens naar wijk/buurt, 2019
 7. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019
 8. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2020
 9. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2019
 10. Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019
 11. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2022
 12. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2020
 13. Bevolkingsomvang en overledenen GGD Haaglanden, 2017-2020
 14. Re-integratie en bijstand, 2021-Q2
 15. Cliënten beschermd wonen, 2020 en 1e halfjaar 2021
 16. Nieuwbouwmonitor regio Groningen-Assen, 2015 – 2020
 17. Leeftijd hoofdbewoner regio Groningen-Assen, 2020
 18. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2020/’21
 19. Banen van werknemers geboren in buitenland, 2020
 20. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2021
 21. Wijziging van de behandeling van de teruggave energiebelasting in de CPI
 22. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties 2018
 23. Cybersecuritymonitor 2020
 24. SEEH-subsidie naar inkomen, 2016-2020
 25. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 1, 2022
 26. Witte vlek op pensioengebied 2019
 27. Prijsindex koopwoningen naar provincie
 28. Statistisch Bulletin 2022-01
 29. Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2021
 30. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties
 31. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 32. Werkzame personen naar beroep en onderwijsniveau en provincie, 2016-2020
 33. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2021
 34. Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2020
 35. Doodsoorzaken, 2020-augustus 2021