Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Culturele diversiteit Menzis, 2019
 2. Culturele diversiteit Gemeente Den Bosch, 2020
 3. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2019
 4. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2021
 5. Lichaamslengte
 6. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 36, 2021
 7. Een studie naar de lengteontwikkeling van Nederlanders
 8. Aantal banen per SBI per maand, april – juni 2021
 9. Achterstandsscores scholen 2020 na 2e lichting bezwaren
 10. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, 2014-2020
 11. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 12. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2021-Q1
 13. Verkeersdoden in de vier grootste steden in Nederland, 2016-2020
 14. Omzetontwikkeling detailhandel en horeca, Den Haag 2020
 15. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 35, 2021
 16. Aardgas data KEV 2021
 17. Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Gemeenten
 18. Statistisch Bulletin 2021-09
 19. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
 20. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
 21. Buurt, wijk en gemeente 2021 voor postcode huisnummer
 22. Alcoholsterfte over 2020 naar leeftijd en geslacht
 23. Looncomponenten pensioenopbouw, 2020
 24. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 25. Overheidsfinanciën 2020
 26. Ervaren impact coronacrisis op mentale gezondheid en leefstijl
 27. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2018-juni 2021
 28. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 34, 2021
 29. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 30. Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl
 31. Bevolkingsdata 1-1-2021 op PC4
 32. Gescheiden Statushouders
 33. AZW-breed: Pendel woon- en werkregio naar enkele branches, regio, 2019
 34. Labour Market Policy Database - 2020, YG- monitor
 35. Labour Market Policy Database, 2020
 36. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per week
 37. Tabellen re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2021
 38. SRG-uitstroom Fase 2, 2020
 39. Bevolkingsdata 1-1-2021 op PC4, PC6, Buurt en gemeente
 40. Beleidsinformatie Veilig Thuis: Seksueel Geweld, 2020
 41. Economische indicatoren in de gemeente Rotterdam, 2019
 42. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2020
 43. Tabellen Tozo voorlopig juni 2021
 44. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 33, 2021
 45. Tevredenheid met gewicht, 2015-2020
 46. Keuzes rond de zorgverzekering
 47. Schatting incidentie en prevalentie Make-A-Wish, 2019
 48. Regionale indicatoren diverse thema’s 2018 t/m 2020
 49. Kwetsbare werknemers naar SBI sector, 2020
 50. Nabijheid van GGD-testlocaties voor het coronavirus, aug. 2020 - jan. 2021
 51. Regionale economische ontwikkeling, tweede kwartaal 2021
 52. Afstand tot GGD-testlocatie, COVID-19, aug.2020-jan.2021
 53. Corona en de horeca
 54. AZW: Werknemersenquête Jeugdhulp (alternatieve indeling), 4e kwartaal 2020
 55. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2021
 56. Vrij belegd vermogen, 2018 en 2019
 57. Voorpublicatie energielevering aardgaswoningen, 2020
 58. Culturele diversiteit TenneT TSO BV, 2020
 59. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 32, 2021
 60. Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied
 61. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2020 - definitief
 62. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2020
 63. Zelfdoding in Nederland: een overzicht vanaf 1950
 64. Doodsoorzaken 2000-2020
 65. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2020-2021
 66. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2020-2021
 67. Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties
 68. Dierlijke mest en mineralen 2020
 69. Kwaliteitsrapport Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)
 70. Inschrijfplichtige buitenlandse werknemers in Schagen
 71. Jeugdreclassering 1e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
 72. Jeugdreclassering 2e kw. 2021, voorlopige cijfers
 73. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 31, 2021
 74. Aantal banen per SBI per maand, maart – mei* 2021
 75. Statistisch Bulletin 2021-08
 76. Welzijnsongelijkheid: verschillen in geluk en tevredenheid
 77. Culturele diversiteit NTR, 2020
 78. Culturele diversiteit Renewi, 2020
 79. Omzetontwikkeling, 2020
 80. Kerncijfers wijken en buurten 2021
 81. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 30, 2021
 82. Aantal vakanties van Nederlanders in 2020
 83. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2021-2050
 84. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 85. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2020Q4
 86. Omzetontwikkeling Venlo Centrum, 2015-2020
 87. Geen nieuwe start jeugdhulp, 1e halfjaar 2020
 88. Doelgroepenanalyse Rechtsbijstand
 89. Het vertrouwen van immigranten in de samenleving in relatie tot hun verblijfsduur
 90. Tabellen Tozo voorlopig mei 2021
 91. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2021
 92. Natuurlijk Kapitaalrekeningen Nederland 2013-2018
 93. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 29, 2021
 94. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2018-juni 2021
 95. Landbouwbedrijven met agrarisch natuur- en landschapsbeheer
 96. Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2019/2020
 97. Samenstelling wagenpark bestelauto's en emissies
 98. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, gemeente Den Haag, 2019 en 2020
 99. Kerkelijke gezindte, Noord-Brabant, 2016-2019
 100. Door- en uitstroom in het vo, Eindhoven 2018/19-2019/20
 101. Verspreidingstrends sprinkhanen, 1990-2019
 102. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2017/’18
 103. Energieverbruik naar bedrijfsprofiel
 104. Warmteleveringen gebouwde omgeving
 105. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 28, 2021
 106. Verdrinkingen, 2020
 107. Internationale ambtshandelingen KBvG, 2018, 2019 en 2020
 108. Werkzame beroepsbevolking van positie in de werkkring, 2020
 109. AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang, 2019-2020
 110. AZW: Aantal kinderen en uren naar soort opvang en gemeente, 2019
 111. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 18/’19
 112. Omzet per 2-digit SBI en bedrijfsgrootte, 2018-2020
 113. Grootste exporteurs van bier in de EU, 2020
 114. Aantal banen per SBI per maand, feb – apr* 2021
 115. Prijsontwikkeling elektronische publicaties
 116. Overheidsuitgaven geconsolideerd 1995-2020
 117. De mensen van Groningen
 118. Toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de gemeente Rotterdam, 2019
 119. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 27, 2021
 120. Talen en dialecten in Nederland
 121. AZW-breed; hoofdbanen naar SBI (incl. revalidatie) en branche 2020KW04
 122. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2019/’20
 123. Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2019/’20
 124. Werknemersbanen bij bedrijven met NOW, 2020
 125. ODiN 2020 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 126. Economische groei in Leiden, 2020*
 127. Productie grootvermogen zonnestroom, 2019 en 2020
 128. Tabellen satellietrekening cultuur en media 2018
 129. Werkzame beroepsbevolking naar regio en beroep
 130. Satellietrekening cultuur en media 2018
 131. Personen wees geworden in diverse jaren
 132. ZZP'ers in de gemeente Den Haag, 2015-2019
 133. AZW-breed: Werkgelegenheid leeftijd, branche, zorgkant.regio, 2010-2020
 134. AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn., kenmerk, branche, zorgkant., 2010-2020
 135. GGD-test COVID-19, Veiligheidsregio, aug 2020-apr 2021
 136. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 26, 2021
 137. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 mei
 138. Sterfte in de tweede en derde coronagolf, 2020 en 2021
 139. Levering aardgas en elektriciteit aan bedrijventerreinen, 2019
 140. Statistisch Bulletin 2021-07
 141. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 142. Cliënten beschermd wonen, 2020
 143. Re-integratie en bijstand, 2020-Q4
 144. Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek, 2015-2020*
 145. Totale vervoersprestatie naar vervoerwijze, 2018-2020
 146. Dynamiek banen van werknemers, 2019-2020
 147. Activiteiten bij openbare bibliotheken, 2017-2020*
 148. Personen die stoppen met diabetesmiddelen, 2018
 149. Aantal bedrijven naar sector en aantal werknemers, 2020
 150. Tabellensets Nationale rekeningen 2020
 151. Invoer CBAM-producten per bedrijfstak, 2017-2019.
 152. Nieuwbouwmonitor (2015-2020)
 153. Rapportage Nieuwbouwmonitor
 154. Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2018/2019
 155. Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2019/2020
 156. Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2019*-2020*
 157. Barometer culturele diversiteit
 158. Aanvullend statistisch onderzoek voor de VNFKD, 2020
 159. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2020 - voorlopig
 160. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2020
 161. Prijsindices voor de uitgaven van Defensie, 2011-2020
 162. Bedrijfsopheffingen, faillissementen en coronasteunmaatregelen
 163. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 25, 2021
 164. Inkomen tot 120% sociaal minimum per postcode 4 gebied, 2016-2019
 165. Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2020
 166. Cruisepassagiers Bonaire, 2012-2021
 167. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 168. Beroepeninformatie per sector, 2019-2020
 169. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 1
 170. Kwaliteitsrapport Statistiek Personen met een uitkering, juli 2021
 171. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 1
 172. Doodsoorzaken, 2020 - maart 2021
 173. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2021
 174. Tabellen Tozo definitief, juli t/m september 2020
 175. Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs
 176. ODiN 2020 Noordvleugel
 177. Mobiliteit in Nederland 2019-2020
 178. Schuldenproblematiek in beeld
 179. Onderweg in Nederland (ODiN) 2020 Onderzoeksbeschrijving
 180. Rapportage Waarschuwingen 2020
 181. Onderweg in Nederland (ODiN) 2020 Plausibiliteitsrapportage
 182. BATlab notitie: Gebruik van coronasteunmaatregelen
 183. Jeugdzorg per Regioplus en zorgregio, 2015-2020*
 184. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2018-2020
 185. Culturele diversiteit Hogeschool van Amsterdam december 2020
 186. Culturele diversiteit De Nederlandsche Bank maart 2021
 187. Culturele diversiteit Brandweer Amsterdam-Amstelland maart 2021
 188. Afstand naar reismotief, 2018/2019
 189. Reisduur per verplaatsing naar vervoerwijze, 2018/2019
 190. Afstand per verplaatsing naar reismotief, 2018/2019
 191. Zelfstandig ondernemers zonder personeel over hun bedrijfspositie
 192. Reisduur per verplaatsing naar reismotief, 2018/2019
 193. Afstand per verplaatsing naar vervoerwijze, 2018/2019
 194. Reisduur naar reismotief, 2018/2019
 195. Afstand naar vervoerwijze, 2018/2019
 196. Verplaatsingen naar vervoerwijze, 2018/2019
 197. Goederenoverslag bulkgoederen
 198. Goederenaanvoer per land
 199. Reisduur naar vervoerwijze, 2018/2019
 200. Verplaatsingen naar reismotief, 2018/2019
 201. Inkomen gebruikers wmo-voorzieningen Groningen
 202. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 24, 2021
 203. Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf Europees vergeleken
 204. Tabellen Tozo voorlopig april 2021
 205. Gevolgen van online retail op de arbeidsmarkt
 206. Aanhoudend tekort in 2021
 207. Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare
 208. Kostenstructuur zakelijke dienstverlening Bonaire, 2018
 209. Omzetontwikkeling en werknemers in Gouda, 2018 - 2020
 210. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q4 2020
 211. Arbeidsmarktanalyse sport
 212. Kernindicatoren Integratie 2021
 213. Aantal banen per SBI per maand, jan – mrt* 2021
 214. Kenmerken wel of niet getest op COVID-19 bij de GGD
 215. Monitor invoering hypotheekgarantie op Bonaire
 216. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 23, 2021
 217. Nabijheid van OV-haltes (excl. trein) in 2020
 218. Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2019
 219. Arbeidsdeelname van technici van 15 tot 65 jaar, 2013-2020
 220. Re-integratievoorzieningen, 1e kwartaal 2021
 221. Bedrijfseconomische schets Schiphol-cluster, 2019-2020
 222. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q4
 223. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2018/’19
 224. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers naar locaties
 225. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 226. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 22, 2021
 227. Aantal taxi’s in gebruik en afgelegde kilometers, 2015 t/m 2019
 228. Jaarmonitor wegvoertuigen 2020
 229. Achterstandsscores scholen 2020 na 1e lichting bezwaren
 230. Statistisch Bulletin 2021-06
 231. Levensverwachting in Caribisch Nederland, 1998-2019
 232. De Nederlandse productiviteitspuzzel
 233. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2017/’18
 234. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 235. Economische indicatoren elektrisch vervoer, 2008-2019
 236. Maatschappelijke Diensttijd 2019
 237. Culturele diversiteit Politie, 2020
 238. Kunstenaars en werkenden in overige creatieve beroepen, 2017/2019
 239. Monitor online platformen 2020
 240. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 21, 2021
 241. Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2020
 242. Uurlonen, jaarlonen en arbeidsvolume, 2015-2020
 243. Ziekteverzuimpercentage Bakkerijbranche, 2019-2020
 244. Doodsoorzaken, 2020 - februari 2021
 245. Transformaties in de woningvoorraad eerste halfjaar 2020
 246. Invoer en uitvoer CBAM-producten 2017-2019
 247. Omzetontwikkeling horeca in Rotterdam, 2017-2020
 248. Bevolkingsprognose 2020-2070: Veronderstellingen over immigratie
 249. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2021
 250. Conjunctuur en relatievorming en -ontbinding
 251. Bijzondere bijstand individuele studietoeslag 2018-2020
 252. Aantal vrachtvoertuigen naar jaarkilometrageklasse, 2019
 253. Inkomen in 8 gemeenten, 2018 en 2019
 254. Vermogensonderzoeken in het buitenland 2019
 255. Grensoverschrijdende digitale handel
 256. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 20, 2021
 257. Prijsontwikkeling van gezondere en ongezondere voedingsmiddelen, 2010-2020
 258. Grensoverschrijdende digitale handel: welke informatie is er beschikbaar?
 259. Tabellen Tozo definitief, maart t/m juni 2020
 260. Energieverbruik bedrijven naar belastingschijf, 2019
 261. Vaccinatiebereidheid tegen het coronavirus, 1e kwartaal 2021
 262. Regionale economische ontwikkeling, eerste kwartaal 2021
 263. Energieverbruik naar verbruiksklasse, 2019
 264. Onbenut arbeidspotentieel naar regio, 2020
 265. Omzet binnenstad Utrecht per kwartaal, 2019 en 2020
 266. Energieverbruik grootschalig logistiekvastgoed, 2019
 267. Tabellen Tozo voorlopig maart 2021
 268. De financiën van Nederlandse huishoudens in 2020
 269. Verkamering Oegstgeest
 270. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2021
 271. Oversterfte tijdens eerste golf corona-epidemie bijna dubbel zo hoog als tijdens griepepidemie
 272. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 273. AZW-smal: Uitstroom, mobiliteitskenmerk, kwartaal 1 2017 - kwartaal 4 2020
 274. Verdiensten aan export naar het VK, 2015-2020
 275. Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2021
 276. Aantal banen per SBI per maand, dec 2020 – feb* 2021
 277. leenstelsel
 278. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2021
 279. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2016 – 2020
 280. Hoe vergaat het studenten in het leenstelsel?
 281. Pilotonderzoek Nederlandse cloudaanbieders, 2019
 282. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 283. Bonaire, bevolkingsgegevens per buurt, 2018-2020
 284. Uitstel belastingbetaling in specifieke bedrijfstakken
 285. Herziening onderwijsachterstandenindicator vo
 286. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2021
 287. Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2016-2020
 288. Jeugdreclassering 2e kw. 2020, definitieve cijfers
 289. Jeugdreclassering 1e kw. 2021, voorlopige cijfers
 290. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, definitieve cijfers
 291. Jeugdreclassering 1e kw. 2020, definitieve cijfers
 292. Jeugdreclassering 4e kw. 2020, definitieve cijfers
 293. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2020
 294. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2020
 295. Statistisch Bulletin 2021-05
 296. De Nederlandse overheidsfinanciën tijdens de coronacrisis in Europees perspectief
 297. Nulmeting koolstofvastlegging droog areaal Rijkswaterstaat, 2013-2020
 298. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2020
 299. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 300. Regionale indicatoren diverse thema’s 2017 t/m 2020
 301. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers 2020
 302. Drukte op de woningmarkt Schagen, 2020
 303. Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven
 304. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 17, 2021
 305. Aantal vestigingen per gemeente, 2021
 306. Biomassa regionaal, 2019
 307. Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2021
 308. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2020
 309. Internationale goederenstromen in 2019
 310. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2021
 311. Luchtvaartgegevens van de vijf nationale luchthavens
 312. Stapeling tijdens de coronapandemie
 313. Prijsindex woningen Bonaire, 2020
 314. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2020
 315. Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen
 316. Instroom in jeugdbescherming, 2015-2020
 317. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2020
 318. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 319. Jeugdhulp 2020
 320. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2021
 321. Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2018
 322. Gemiddelde loonkloof bij de grootste duizend bedrijven, 2010-2020
 323. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2020
 324. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2020Q3
 325. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2019 en 2020
 326. Spanning op de koopwoningmarkt
 327. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2020
 328. Viermeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2020
 329. Overledenen per week, 2020-2021 (t/m week 12)
 330. Indicatoren familiebedrijven in de gemeente Den Haag, 2015 - 2018
 331. Contact met tandarts, 2020
 332. Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland
 333. Lengte van Fietspaden per gemeente, wijk en buurt 2020
 334. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2021
 335. Regionale economische ontwikkeling 2020
 336. Energiearmoede in Zuid-Holland 2018
 337. Verlenging kinderopvangtoeslag, 2013-2019
 338. Aanvullende onderzoeksbeschrijving Vermogensstatistiek van huishoudens (vanaf 2006)
 339. Herziening van de Vermogensstatistiek 2006
 340. Zelfdodingen, 2020*
 341. Herziening statistieken Aanmerkelijk Belang vanaf 2006
 342. Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020
 343. Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2020-2021
 344. Energiematrix Zaanstad, 2018 (uitgebreid)
 345. Tabellen Tozo voorlopig februari 2021
 346. Financiële gevolgen van verweduwing
 347. Aantal banen per SBI per maand, nov 2020 – jan* 2021
 348. Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2020
 349. Jeugdhulp met verblijf, 30 juni 2020
 350. Culturele diversiteit Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten februari 2021
 351. Datasets bij nieuwsbericht Wet schuldsaneringen natuurlijke personen
 352. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2021
 353. Bevolking 15 tot 75 jaar naar onderwijsniveau
 354. Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020
 355. Culturele diversiteit HTM Personenvervoer november 2020
 356. Kenmerken betrokkenen GDPA-incidenten (excl. groepsinzet)
 357. Economische groei en het inkomen van Nederlanders
 358. Omzet binnenstad Utrecht
 359. Verkeersdoden 2020
 360. Standen en stromen van werknemers in de WIA 2020
 361. De schooladviezen in groep 8: verschillen tussen groepen leerlingen
 362. Schooladviezen
 363. Pensioenleeftijd werknemers, 2020
 364. Het onderwijssucces van groep-8-leerlingen van 2015/’16 in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs
 365. Landbouwindicatoren voor Overijssel, 2018-2020
 366. Autobezit personen naar leeftijd, 2020 en 2016
 367. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2021
 368. Marktprijzen Energie
 369. Gebruik van steunmaatregelen corona per 28 februari
 370. Verhuizingen op de kaart, 2017 t/m 2019
 371. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 372. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2019
 373. Doodsoorzaken, januari-december, 2020
 374. Aanvullende Onderzoeksbeschrijving Inkomensstatistiek
 375. Bruto Eindverbruik Aardwarmte per provincie, 2014-2020
 376. Culturele diversiteit De Haagse Hogeschool, september 2020
 377. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2018
 378. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2021
 379. Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2018
 380. The need for timely official statistics
 381. Fluctuaties achterstandsscores scholen
 382. Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof; 2011-2019
 383. De Nederlandse economie in 2020
 384. Aantal grote ondernemingen per bedrijfstak, 2019
 385. Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2021
 386. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020
 387. AZW breed: aandeel uitstroom ervaring, leeftijd, opleiding, contract
 388. Technische toelichting kwartaalcijfers Sociale samenhang en welzijn 2020
 389. Beroepen van mensen met betaald werk, 2020
 390. Omvang Noodpakket Coronavirus Caribisch Nederland, 2020
 391. Persoonlijk welzijn, 2020
 392. Culturele diversiteit ProRail december 2020
 393. Schoolweging, 2018-2020
 394. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 395. Verdeelmodel BUIG-budget
 396. Culturele diversiteit APG december 2020
 397. Coronacrisis heeft grote impact op overheidsfinanciën in 2020
 398. SRG-uitstroom Fase 1, 2020
 399. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2021
 400. AZW: Werknemers met BIG-registratie naar sector, spec. en regio, 2014-2019
 401. Lengte van fietspaden per gemeente, wijk, buurt 2019
 402. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie
 403. Energiematrix Dordrecht, 2018
 404. Energiematrix IJsselstein, 2018
 405. Aantal banen per SBI per maand, okt 2020 – dec* 2020
 406. CBS afwegingskader migratie- en integratiestatistieken
 407. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 408. Jeugdhulp door het wijkteam, 2016-1e halfjaar 2020
 409. Tabellen Tozo voorlopig januari 2021
 410. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q3 2020
 411. Culturele diversiteit Gemeente Amsterdam november 2020
 412. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie
 413. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 414. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2021
 415. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 416. Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen
 417. Veiligheidsmonitor 2019, Den Haag Zuidwest
 418. Werknemersbanen Caribisch Nederland 2019
 419. Omzetontwikkeling gemeente Groningen, 2010-2020
 420. Kiesgerechtigden naar migratieachtergrond, 1-1-2020
 421. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2020
 422. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-2019
 423. Vergunde tijdelijke woningen tussen 1 januari 2019 en 1 juli 2020
 424. Verhuisbewegingen, Stedelijk gebied Eindhoven, 2020
 425. Re-integratievoorzieningen, 4e kwartaal 2020
 426. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2019
 427. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q3
 428. Gebouwenmatrix 1-1-2014, 1-1-2018, 1-1-2019, 1-1-2020
 429. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2021
 430. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2013-2020
 431. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 432. Tabel Leefstijl, 2020
 433. Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020
 434. Financiële kengetallen zorginstellingen 2019
 435. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1995-2019
 436. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2021
 437. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom mbo entree, AMR, 2016-‘17
 438. Lengte van autowegen binnen en buiten de bebouwde kom
 439. Statistische gegevens per vierkant en postcode 2020-2019-2018
 440. Culturele diversiteit PostNL Nederland november 2020
 441. Culturele diversiteit VPRO 2019
 442. Culturele diversiteit Ahold Delhaize september 2020
 443. Samenwonende werknemers uit EU/EFTA-landen, 2019
 444. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2021
 445. Werknemers bij familiebedrijven in Overijssel, 2018
 446. Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019
 447. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 448. Monitoring werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de circulaire economie
 449. Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019*
 450. ZZP’ers per wijk in Leidschendam-Voorburg, 2019
 451. Ontwikkelingen in ervaren kwaliteit van leven in verpleeghuizen, 2015-2019
 452. Regionaal-Economische Kengetallen MKB
 453. Kiesgerechtigden 2021
 454. Bijstandsuitkeringen naar kostendelers en leefvorm 2020
 455. Regionaal-Economische Kengetallen
 456. De beroepsbevolking tijdens de coronacrisis
 457. Personenauto’s naar leeftijd voertuig, 2008-2020
 458. Gemiddeld uurloon van werknemers in 2019
 459. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 460. Lonen en loonkosten, een overzicht van de verschillende CBS-cijfers
 461. StatLine-tabellen met uitkomsten over lonen/loonkosten
 462. Uurlonen, 2006-2019
 463. Dashboard armoede thuiswonende kinderen, 2015-2018
 464. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag 2019 en 2020
 465. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht oktober 2020
 466. Culturele diversiteit Achmea december 2020
 467. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 18/’19
 468. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2021
 469. Huidige twintigers gaan vaker uit elkaar
 470. Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2020*
 471. Maandcijfers gewerkte uren EBB
 472. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2019-2020)
 473. Verhuisde personen tussen Randstad en andere regio's, 2015 - 2020
 474. Regionale economische ontwikkeling 2020
 475. Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2019-2020
 476. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2019-2020
 477. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2019-2020
 478. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens 2010-2019
 479. Veehouderijsectoren per provincie 2015, 2020
 480. Gemiddeld persoonlijk inkomen 2018 en 2019
 481. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2020
 482. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2021
 483. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2020
 484. Lagere energierekening, effecten van lagere prijzen en energiebesparing
 485. Aantal banen per SBI per maand, sep 2020 – nov* 2020
 486. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2019
 487. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2014-2019
 488. Baanvinders en –wisselaars naar bedrijfssector, 2019
 489. Goederenvervoer Amsterdam 2013-2019
 490. De eerste, de beste?
 491. Recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag, 2015-2019
 492. Cruisepassagiers Bonaire, 2012-2020*
 493. Korteketenverkoop per bedrijfstype
 494. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, nader voorlopige cijfers
 495. Jeugdreclassering 4e kw. 2020, voorlopige cijfers
 496. Avocado-import, 2000-2020
 497. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 498. Vijf jaar implementatie van de SDG’s in Nederland (2016-2020)
 499. Tabellen Tozo voorlopig december 2020
 500. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december
 501. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2021
 502. Korte ketenverkoop, 1 april 2020
 503. Personenauto’s naar brandstof, 2016-2020
 504. Het mandje, de weging en de artikellijst van de CPI in 2021
 505. Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2021
 506. De gevolgen van de coronacrisis voor het wegingsschema van de CPI
 507. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 508. Economische groei in Eindhoven, 2019*
 509. Achterstandsscores per school – na fusies, 2019
 510. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021
 511. Bescherming persoonlijke gegevens op internet
 512. kwartaalcijfers-sociale-samenhang-en-welzijn
 513. Interlandelijke adoptie in Nederland
 514. Uitkomsten EMU-enquête 2021
 515. Achterstandsscores per school, 2020
 516. Maandcijfers overledenen suïcide t/m oktober 2020
 517. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2016-2017
 518. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2016-2020
 519. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2021
 520. Doodsoorzaken, januari-november, 2020
 521. ICT-kenmerken van DTC-bedrijven 2019 en 2020
 522. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2019, deel 2
 523. WW-uitkeringen naar leeftijd, januari 2020 - december 2020
 524. Autobezit per huishouden, januari 2019
 525. Leveringszekerheid ingevoerde goederen, 2019
 526. Culturele diversiteit NTR 2019
 527. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020
 528. Inkomen per gemeente en wijk, 2018
 529. Culturele diversiteit ASR november 2020
 530. Culturele diversiteit HVO-Querido 2019
 531. Culturele diversiteit RDW november 2020
 532. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2021
 533. Overledenen, 2020
 534. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2019
 535. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2018
 536. Kosten van kinderen naar inkomensklassen, 2015
 537. Culturele diversiteit Rijksmuseum 2019
 538. Methodeadvies steekproef controletellingen verkiezingen
 539. Faillissementen; bedrijven en instellingen, week
 540. Economische groei in Leiden, 2016-2019*
 541. Rapportage corona-uitvraag financiën gemeenten t/m Q3 2020
 542. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2021
 543. Tozo voorlopig november 2020
 544. Faillissementen per gemeente; kwartaal 1 t/m 4 2019-2020
 545. Materiaalmonitor 2010, 2016 en 2018
 546. Voetafdrukken van een geharmoniseerde Exiobase
 547. Vleeskalverenbedrijven in Noord Brabant 2000-2020
 548. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling, 2019
 549. Vertrouwen van migranten in medemens en instituties
 550. Banen van werknemers van 63 tot en met 66 jaar, 2019
 551. Profiel van flexwerkers in Nederland, 2003-2019
 552. Aantal banen per SBI per maand, jan 2015 – okt* 2020
 553. Culturele diversiteit gemeente Arnhem juni 2020
 554. Inkomens en economische zelfstandigheid naar wijk en buurt 2018-2019
 555. Woonsituatie 75-plussers, 2020
 556. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2019/’20
 557. Nieuwsbrief ConjunctuurBekerStrijd, december 2020
 558. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 559. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 53, 2020
 560. Overledenen per regio, leeftijd, geslacht en Wlz-zorggebruik, 2020
 561. Re-integratie en bijstand, 2020-Q2
 562. Faillissementen; bedrijven en instellingen, week
 563. Energie-indicatoren naar regio, 2018
 564. Gesubsidieerde rechtsbijstand, 2019
 565. In - en uitvoer van goederen
 566. Bronneninventarisatie
 567. Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven
 568. AZW-smal: Hoofdbanen naar enkele branches en onderl SBI-codes, aug 2020
 569. Inleidende Methodebeschrijving Pilot Mobiele telefoniedata
 570. AZW-smal: Werknemers, baandagen, uren en bedr. naar branche, mrt - sep 2020
 571. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 572. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 573. De waarde van data 2001-2017
 574. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 575. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2020
 576. Verplaatsingen regio Groningen-Assen, 2018 - 2019
 577. Nederlandse vrouwelijke ondernemers gesteund door RVO
 578. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2020
 579. Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2018
 580. Kosten van kinderen naar één- en tweeverdieners, 2015
 581. Startups Almere