Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Statistische gegevens per vierkant en postcode 2020-2019-2018
 2. Culturele diversiteit PostNL Nederland november 2020
 3. Culturele diversiteit VPRO 2019
 4. Culturele diversiteit Ahold Delhaize september 2020
 5. Samenwonende werknemers uit EU/EFTA-landen, 2019
 6. Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020
 7. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2021
 8. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2018-jan 2021
 9. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 10. Werknemers bij familiebedrijven in Overijssel, 2018
 11. Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019
 12. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 13. Monitoring werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de circulaire economie
 14. ZZP’ers per wijk in Leidschendam-Voorburg, 2019
 15. Ontwikkelingen in ervaren kwaliteit van leven in verpleeghuizen, 2015-2019
 16. Regionaal-Economische Kengetallen MKB
 17. Kiesgerechtigden 2021
 18. Bijstandsuitkeringen naar kostendelers en leefvorm 2020
 19. Regionaal-Economische Kengetallen
 20. De beroepsbevolking tijdens de coronacrisis
 21. Personenauto’s naar leeftijd voertuig, 2008-2020
 22. Gemiddeld uurloon van werknemers in 2019
 23. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 24. Lonen en loonkosten, een overzicht van de verschillende CBS-cijfers
 25. StatLine-tabellen met uitkomsten over lonen/loonkosten
 26. Uurlonen, 2006-2019
 27. Dashboard armoede thuiswonende kinderen, 2015-2018
 28. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag 2019 en 2020
 29. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht oktober 2020
 30. Culturele diversiteit Achmea december 2020
 31. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 18/’19
 32. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per week
 33. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2021
 34. Huidige twintigers gaan vaker uit elkaar
 35. Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2020*
 36. Maandcijfers gewerkte uren EBB
 37. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2019-2020)
 38. Verhuisde personen tussen Randstad en andere regio's, 2015 - 2020
 39. Regionale economische ontwikkeling 2020
 40. Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2019-2020
 41. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2019-2020
 42. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2019-2020
 43. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens 2010-2019
 44. Veehouderijsectoren per provincie 2015, 2020
 45. Gemiddeld persoonlijk inkomen 2018 en 2019
 46. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2020
 47. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2021
 48. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2020
 49. Lagere energierekening, effecten van lagere prijzen en energiebesparing
 50. Aantal banen per SBI per maand, sep 2020 – nov* 2020
 51. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2019
 52. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2014-2019
 53. Baanvinders en –wisselaars naar bedrijfssector, 2019
 54. Goederenvervoer Amsterdam 2013-2019
 55. De eerste, de beste?
 56. Recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag, 2015-2019
 57. Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied
 58. Cruisepassagiers Bonaire, 2012-2020*
 59. Korteketenverkoop per bedrijfstype
 60. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, nader voorlopige cijfers
 61. Jeugdreclassering 4e kw. 2020, voorlopige cijfers
 62. Avocado-import, 2000-2020
 63. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 64. Tabellen Tozo voorlopig december 2020
 65. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december
 66. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2021
 67. Korte ketenverkoop, 1 april 2020
 68. Personenauto’s naar brandstof, 2016-2020
 69. Het mandje, de weging en de artikellijst van de CPI in 2021
 70. Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2021
 71. De gevolgen van de coronacrisis voor het wegingsschema van de CPI
 72. Economische groei in Eindhoven, 2019*
 73. Achterstandsscores per school – na fusies, 2019
 74. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021
 75. Bescherming persoonlijke gegevens op internet
 76. kwartaalcijfers-sociale-samenhang-en-welzijn
 77. Interlandelijke adoptie in Nederland
 78. Uitkomsten EMU-enquête 2021
 79. Achterstandsscores per school, 2020
 80. Maandcijfers overledenen suïcide t/m oktober 2020
 81. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2016-2017
 82. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2016-2020
 83. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2021
 84. Doodsoorzaken, januari-oktober, 2020
 85. ICT-kenmerken van DTC-bedrijven 2019 en 2020
 86. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2019, deel 2
 87. WW-uitkeringen naar leeftijd, januari 2020 - december 2020
 88. Autobezit per huishouden, januari 2019
 89. Leveringszekerheid ingevoerde goederen, 2019
 90. Culturele diversiteit NTR 2019
 91. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020
 92. Inkomen per gemeente en wijk, 2018
 93. Culturele diversiteit ASR november 2020
 94. Culturele diversiteit HVO-Querido 2019
 95. Culturele diversiteit RDW november 2020
 96. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2021
 97. Overledenen, 2020
 98. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2019
 99. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2018
 100. Kosten van kinderen naar inkomensklassen, 2015
 101. Culturele diversiteit Rijksmuseum 2019
 102. Methodeadvies steekproef controletellingen verkiezingen
 103. Faillissementen; bedrijven en instellingen, week
 104. Economische groei in Leiden, 2016-2019*
 105. Rapportage corona-uitvraag financiën gemeenten t/m Q3 2020
 106. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2021
 107. Tozo voorlopig november 2020
 108. Faillissementen per gemeente; kwartaal 1 t/m 4 2019-2020
 109. Materiaalmonitor 2010, 2016 en 2018
 110. Voetafdrukken van een geharmoniseerde Exiobase
 111. Vleeskalverenbedrijven in Noord Brabant 2000-2020
 112. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling, 2019
 113. Vertrouwen van migranten in medemens en instituties
 114. Banen van werknemers van 63 tot en met 66 jaar, 2019
 115. Profiel van flexwerkers in Nederland, 2003-2019
 116. Aantal banen per SBI per maand, jan 2015 – okt* 2020
 117. Culturele diversiteit gemeente Arnhem juni 2020
 118. Inkomens en economische zelfstandigheid naar wijk en buurt 2018-2019
 119. Woonsituatie 75-plussers, 2020
 120. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2019/’20
 121. Nieuwsbrief ConjunctuurBekerStrijd, december 2020
 122. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 123. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 53, 2020
 124. Overledenen per regio, leeftijd, geslacht en Wlz-zorggebruik, 2020
 125. Re-integratie en bijstand, 2020-Q2
 126. Faillissementen; bedrijven en instellingen, week
 127. Energie-indicatoren naar regio, 2018
 128. Gesubsidieerde rechtsbijstand, 2019
 129. In - en uitvoer van goederen
 130. Bronneninventarisatie
 131. Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven
 132. AZW-smal; hoofdbanen naar SBI en branche per 31 augustus 2020
 133. Inleidende Methodebeschrijving Pilot Mobiele telefoniedata
 134. AZW-smal; werknemers, baandagen, uren & bedrijven naar branche mrt-sep 2020
 135. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 136. De waarde van data 2001-2017
 137. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 138. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2020
 139. Verplaatsingen regio Groningen-Assen, 2018 - 2019
 140. Nederlandse vrouwelijke ondernemers gesteund door RVO
 141. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2020
 142. Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2018
 143. Kosten van kinderen naar één- en tweeverdieners, 2015
 144. Startups Almere