StatLine voor derden

Het CBS biedt overheidsinstellingen de mogelijkheid om een eigen versie van StatLine te beheren, voorzien van een eigen databank. Het gaat om hergebruik van de tools die het CBS voor StatLine ontwikkeld heeft.

StatLine voor derden biedt dezelfde functionaliteit als CBS StatLine. Een gebruiker kan via StatLine voor derden de eigen datasets ontsluiten. Iedere gebruiker heeft een eigen startpagina die deels zelf in te vullen is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het CBS.

Wat biedt StatLine voor derden?

StatLine voor derden bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een databank met datasets;   
  • Webservices gebaseerd op het open data protocol;   
  • Een interface op de databank vergelijkbaar met CBS StatLine;
  • Een dataportaal: overzicht van datasets voor ontwikkelaars en data-analisten.   

Open data

Open data maakt openbare overheidsinformatie gemakkelijk herbruikbaar en zorgt voor meer transparantie bij de overheid. Onder aanvoering van het ministerie van BZK wordt open data de komende jaren gestimuleerd. Met StatLine voor derden komen datasets ook beschikbaar op het Dataportaal van de Nederlandse overheid.

Het dataportaal is niet alleen een catalogus van beschikbare datasets, maar biedt ook toegang tot API’s, handleidingen en opties voor downloaden. Via een API hebben app ontwikkelaars en data-analisten directe toegang tot de databank en kunnen ze geautomatiseerd gegevens opvragen.