Hoe lang is de doorlooptijd?

Dat is onder meer afhankelijk van de wensen van de organisatie en het aantal andere lopende aanvragen. We streven ernaar de resultaten binnen één tot twee maanden na aanlevering van de benodigde gegevens door de organisatie op te leveren.

Het CBS heeft dus in principe één tot twee maanden nodig voor het uitvoeren van het onderzoek (verwerken en controleren van de aangeleverde data, koppelen benodigde gegevens, uitvoeren plausibiliteitscontroles en opstellen tabellensets). Dit is de doorlooptijd van het onderzoek nadat de organisatie de benodigde informatie heeft geleverd en intern afgestemd heeft.

De totale doorlooptijd van de Barometer per organisatie is mede afhankelijk van de duur van het interne proces bij organisaties. Hier heeft het CBS geen controle over. Wel heeft het CBS informatie opgesteld (zie bijvoorbeeld “4. Juridische vragen m.b.t. deelnemende organisaties”), die organisaties kunnen gebruiken bij het proces van interne afstemming. De organisatie kan hiervoor ook contact opnemen SER Diversiteit in Bedrijf (onderdeel van de Sociaal-Economische Raad ) voor tips en vragen (DIB@ser.nl).

Het CBS maakt per organisatie een projectvoorstel waarin de op te leveren tabellenset, kosten en termijnen beschreven zijn. Indien nodig houdt het CBS een wachtlijst aan.