Hoe lang heb ik om aan de responsverplichting te voldoen?

Hoeveel tijd u heeft om de gegevens aan te leveren hangt af van de periode waarop de gegevens betrekking hebben. De wettelijke termijnen bedragen in het geval van een

- maandstatistiek: 10 kalenderdagen
- kwartaalstatistiek: 30 kalenderdagen
- halfjaarstatistiek: 45 kalenderdagen
- jaarstatistiek: 60 kalenderdagen

na het ontstaan van de responsverplichting, dat wil zeggen vanaf de verzenddatum die in de begeleidende brief staat vermeld. In deze brief is aangegeven dat het aanleveren van de gevraagde gegevens verplicht is (art. 12 Besluit gegevensverwerving CBS).

Indien het gevraagde gegevens betreft over goederenverkeer tussen EU-lidstaten, geldt bij maandgegevens een termijn van tien werkdagen na de verslagmaand.