Staan alle cijfers van het CBS op StatLine?

StatLine bevat alle cijfers die het CBS publiceert als onderdeel van het eigen statistische programma. Het CBS stelt soms ook gegevens samen op verzoek van andere partijen. Dit zogeheten maatwerk is niet opgenomen in StatLine. Het is te vinden onder een thema, tabblad Cijfers, waar een rubriek ‘Niet opgenomen in StatLine’ te vinden is. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Infoservice van het CBS.