Waarom is mijn organisatie een overheidsinstelling?

Wij vragen u om uw gegevens omdat u volgens de definitie van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR) een overheidsinstelling bent. Volgens het ESR is uw organisatie een
overheidsinstelling als uw instelling voor een groot deel van de inkomsten afhankelijk is van een andere overheidsinstelling, en/of een wettelijke taak uitvoert, en/of als een andere overheidsinstelling zeggenschap heeft of een bestuurder aanwijst. Klik op de volgende link voor meer informatie hierover: Wat rekent het CBS tot de sector overheid?