Hoeveel sterfgevallen zijn er per week?

dragers met kist
© Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

 

Per week overlijden gemiddeld mensen. Maar in de winter overlijden doorgaans meer mensen dan in de zomer. Hogere sterfte in de winter valt vaak samen met een periode van griep en/of kou. Zo was er begin 2018 sprake van een uitzonderlijk lange periode van vooral griep. In die periode was de sterfte uitzonderlijk hoog met in week 10 (5 tot en met 11 maart) bijna 4 100 sterfgevallen.

Overledenen
   Column1Column2Column3Column4Column5Column6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1) Om alleen volledige weken te tonen zijn weeknummers 1, 52 en 53 niet opgenomen.

Onder ouderen zijn relatief meer sterfgevallen in de winter. In de eerste vijftien weken van 2019 lag het aantal sterfgevallen onder 80-plussers gemiddeld 10 procent hoger dan in een gemiddelde week in 2019. Voor de mensen jonger dan 80 jaar was dat 3 procent. In de overige jaargetijden overlijden juist minder oudere mensen dan gemiddeld, behalve in de zomer tijdens een hittegolf.

Coronapandemie

In 2020 overleden er meer mensen als gevolg van de uitbraak van COVID-19. In de sterftecijfers zijn in 2020 en 2021 drie perioden te onderscheiden waarin de sterfte duidelijk hoger lag: de eerste periode in het voorjaar van 2020, de tweede periode die startte in het najaar van 2020 en die duurde tot het begin van 2021 en de derde periode die startte rond het einde van de zomer van 2021 en rond de jaarwisseling van 2021/2022 eindigde. Daarna was er minder duidelijk sprake van kortere perioden van verhoogde sterfte, maar waren er wel gemiddeld meer sterfgevallen per week dan voor de coronapandemie.

De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde in 2023 aan dat COVID-19 niet langer een noodsituatie is op het gebied van de volksgezondheid. COVID-19 komt als doodsoorzaak nog steeds voor, maar het aandeel in de totale sterfte is in 2023 verder afgenomen.

Waar zijn deze cijfers op gebaseerd?

De cijfers over de sterfte zijn gebaseerd op de berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks van gemeenten ontvangt. Gewoonlijk zit er enige tijd tussen de feitelijke overlijdensdatum en het moment waarop deze informatie het CBS bereikt. De overlijdensberichten worden iedere week op donderdag verzameld en gewoonlijk na twee weken gepubliceerd op StatLine.
Het CBS heeft bij het ontvangen van de overlijdensberichten nog geen informatie over de doodsoorzaak van de overledenen. Deze informatie ontvangt het CBS via een doodsoorzakenverklaring die is ingevuld door de arts die de overledene schouwt. De verwerking hiervan duurt normaal gesproken enkele maanden.