Welke economische categorie wordt gebruikt bij de vereveningsbijdrage (5%) van het BTW compensatiefonds?

Tot nu toe was ons standpunt wat betreft de 5% vereveningsbijdrage BCF dat categorie 3.4.3 (of 3.3.3) geboekt moest worden.
De Commissie BBV heeft hierover een nieuwe uitspraak gedaan. Deze staat in vraag 13 over de hoofdfunctie 9 en in vraag 20 van de algemene vragen en antwoorden iv3. De uitspraak houdt in dat de ontvangen bijdragen uit en de betaalde bijdragen aan het Vereveningsfonds BCF op functie 922 verantwoord moeten worden.
 
Het Vereveningsfonds BCF staat los van de relatie tussen gemeente en leverancier van goederen en diensten bij de leverancier. De aankoop wordt daarom geheel excl. BTW geboekt (alsof de BTW voor 100 % gecompenseerd gaat worden). De stromen naar en van het Vereveningsfonds slaan op een herverdeling tussen gemeenten onderling. Het fonds (onderdeel van het Rijk) wikkelt de herverdeling af. Omdat de geldstromen via het Rijk lopen, worden (op functie 922) zowel de 5%-bijdrage aan het Fonds als de uitkering uit het Vereveningsfonds gecodeerd met de categorie 4.1.1.