Wij vinden het enigszins vreemd dat wordt aangegeven dat bij de categorie inlenen van personeel o.a. materiaal apart geboekt mag worden. Hoe zit dit?

De nieuwe voorschriften geven bij "ingeleend personeel" de mogelijkheid (dus niet de plicht) om het materiaal dat bij de vergoeding van ingeleend personeel in rekening wordt gebracht te verantwoorden onder "overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen" (letterlijk: "als de kosten hiervan apart kunnen worden verantwoord én het waterschap daaraan behoefte heeft" (zie blz. 6 bijlage 3 convenant)). Omgekeerd zou trouwens eenzelfde aanpak kunnen worden gehanteerd bij huur van roerende goederen, waarbij "meegeleverd personeel" afzonderlijk zichtbaar wordt gemaakt. De toelichting bij "huren en rechten" geeft dit echter niet aan. Derhalve kan de gedachte om de huur van een trekker, inclusief meegeleverde chauffeur, onder kostensoort 3.4 (huren en rechten) te worden verantwoord.