Wat doet het CBS met de gegevens uit de RGS Brugstaat?

Het CBS gebruikt uit RGS alleen de gegevens die nodig zijn voor de analyse. De gegevens uit RGS worden alleen gebruikt voor deze vragenlijst en in een beveiligde omgeving van het CBS versleuteld bewaard. Het CBS voldoet aan de hoogste eisen met betrekking tot gegevensbescherming. Dit wordt jaarlijks getoetst door een externe organisatie getoetst en resulteert in een privacy-proof verklaring. Daarmee voldoet het CBS aantoonbaar aan de verplichtingen van de AVG, de verantwoordingsplicht.

De RGS gegevens zelf worden tijdelijk geplaatst in het interne geheugen van de server, waarvandaan de gegevens worden weggeschreven in de vragenlijst. Het CBS haalt een beperkte set gegevens uit het bestand en schrijft ze weg naar een database. De overige gegevens in RGS worden niet geïmporteerd. Zodra de benodigde gegevens zijn geïmporteerd, wordt het interne geheugen van de server weer vrijgegeven en bestaat het bestand niet meer. Als het inladen van de gegevens mislukt is (bijvoorbeeld omdat het bestand niet aan de gestelde technische eisen voldoet), dan wordt het bestand bewaard voor diagnose. Na de diagnose wordt het bestand verwijderd. In de tabel ‘wat doet het CBS met deze gegevens’ leest u welke gegevens het CBS uit de RGS Brugstaat importeert en wat ermee gebeurt.

Wilt u weten welke maatregelen het CBS heeft genomen om uw privacy te beschermen, kijk dan op www.cbs.nl/privacy