Waarom een set indicatoren en geen samengestelde indicator?

Het grote voordeel van een samengestelde indicator is dat het een krachtig communicatiemiddel is. Omdat een ontwikkeling uitgedrukt wordt in één getal, is deze ontwikkeling op een eenduidige wijze te interpreteren. Het nadeel van een samengestelde index is dat deze per definitie opgebouwd is uit achterliggende subindicatoren die worden gewogen, en door te wegen worden deze subindicatoren gewaardeerd. Duurzaamheid is een multi-dimensioneel concept en kan niet in één getal worden uitgedrukt. Geen enkele van de tot nu toe ontwikkelde samengestelde indices bevat alle aspecten van duurzaamheid. Vanwege deze nadelen is gekozen om de analyse van de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving te doen met een set indicatoren. Ook in vele andere Europese landen wordt duurzaamheid op deze manier geanalyseerd.
Een uitgebreid overzicht van de samengestelde indicatoren en indicatoren sets staat in:
Kulig, A.B., Kolfoort, H. and Hoekstra, R., 2010. ‘The case of the hybrid capital approach for the measurement of the welfare and sustainability ’. Ecological Indicators 10 (2010), pp. 118-128.