Ik heb een melkveebedrijf. Waarom moet ik meedoen aan een akkerbouwenquête?

In de enquête oogstraming akkerbouw wordt ook gevraagd naar de productie van voedergewassen zoals snijmaïs, corn cob mix en korrelmaïs. Gewassen die akkerbouwmatig (op grote percelen) worden geteeld door veehouderijen.