Binnen een verslagperiode mag er per traject slechts één gemeente via het woonplaatsbeginsel worden meegeleverd. Welke te kiezen bij tussentijdse verhuizingen en dergelijke?

Wanneer er binnen een verslagperiode sprake is van meerdere betrokken gemeenten bij een traject, bijvoorbeeld door een verhuizing, dan gaan we van het volgende uit:
Een traject krijgt de gemeente volgens het woonplaatsbeginsel mee, die geldig is op de laatste dag van de verslagperiode. Voor de Beleidsinformatie Jeugd is het niet noodzakelijk om de exacte datum te weten waarop een jeugdige is verhuisd. De enige harde eis is dat er per verslagperiode slechts één gemeente per traject wordt opgegeven. Dus geen dubbele trajecten waarbij alleen de gemeente verschilt.