Hoeveel mensen werken er in cruciale beroepen?

Scholen en kinderdagverblijven zijn gesloten als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. Ouders en verzorgers met een cruciaal beroep kunnen rekenen op kinderopvang zodat ze kunnen blijven werken.

Op basis van de Enquête Beroepsbevolking kan een indicatie worden gegeven van het aantal werkenden in een beroep dat door de Rijksoverheid als cruciaal is aangemerkt. Omdat de beroepsgroepen in de Enquête Beroepsbevolking niet precies aansluiten bij de lijst van de Rijksoverheid is dit een grove benadering, maar wel de beste die op korte termijn gemaakt kan worden met gegevens waarover het CBS beschikt.

Van de 9,0 miljoen werkenden in het vierde kwartaal van 2019 hadden in totaal 3,1 miljoen mensen een cruciaal beroep. Hiervan was 62 procent (1,9 miljoen) een vrouw. In totaal werken de meeste mensen met een cruciaal beroep in de groep zorg en welzijn (1,3 miljoen), waarin vier keer zoveel vrouwen werken als mannen. In pedagogische beroepen (beroepen in het onderwijs) waren er 460 duizend werkenden.

Personeel in supermarkten maken deel uit van de 540 duizend winkeliers, verkoop- en kassamedewerkers, waartoe ook beroepen behoren die niet als cruciaal zijn aangemerkt. Aan de andere kant zijn er ook werkenden met een ICT-beroep in de zorg, die nog niet in dit overzicht van cruciale beroepen zijn opgenomen.

Van de 3,1 miljoen mensen met een cruciaal beroep had een kwart, 780 duizend personen, een kind tot 12 jaar. 11 procent (340 duizend) had een kind jonger dan 4 jaar.

Het CBS publiceert ook andere cijfers over de arbeidspositie van medisch geschoolden op basis van registerdata. Hiernaast publiceert DUO data over onderwijspersoneel, deze gegevens worden aan DUO aangeleverd door schoolbesturen. Deze cijfers komen door verschillen in detailniveau en onderzoeksmethode niet precies overeen met de hier gepresenteerde cijfers uit de Enquête Beroepsbevolking.

Werkzame beroepsbevolking in cruciale beroepen1)
 Mannen (x 1 000)Vrouwen (x 1 000)
Zorg en welzijn
Verzorgenden18258
Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders60207
Gespecialiseerd verpleegkundigen18120
Artsen5281
Fysiotherapeuten2464
Psychologen en sociologen1564
Medisch praktijkassistenten673
Maatschappelijk werkers1659
Verpleegkundigen (mbo)962
Medisch vakspecialisten3123
Apothekersassistenten224
Laboranten518
Pedagogische beroepen
Leerkrachten basisonderwijs31130
Leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten16130
Docenten algemene vakken secundair onderwijs5363
Docenten beroepsgerichte vakken secundair onderwijs1818
Verkopers
Verkoopmedewerkers detailhandel112214
Winkeliers en teamleiders detailhandel7351
Kassamedewerkers1579
Voedselverwerking
Bakkers109
Slagers122
Openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen
Juristen3436
Beveiligingspersoneel5412
Politie en brandweer3110
Militaire beroepen212
Politie-inspecteurs76
Transport en logistiek
Laders, lossers en vakkenvullers18673
Vrachtwagenchauffeurs1034
Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers6920
Bedieners mobiele machines622
Buschauffeurs en trambestuurders253
1)Grove inschatting op basis van Enquête Beroepsbevolking