Voldoet het CBS aan de eisen van de AVG en Uitvoeringswet AVG?

Ja. Het CBS is in de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek wettelijk gerechtigd om persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens, inclusief BSN-gegevens, te verwerken.