Voldoet het CBS aan de eisen van de AVG en Uitvoeringswet AVG?

Ja. Het CBS is in de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek wettelijk gerechtigd om persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens, inclusief BSN-gegevens, te verwerken. Daarbij voert het CBS de Barometer uit op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op basis van de Kamerbrief over de Barometer. Het uitvoeren van de Barometer op basis van de Kamerbrief valt binnen de wettelijke taak van het CBS (artikel 3, lid 1 CBS-wet).