Ik wil een papieren vragenlijst / antwoordenvelop.

Dat is mogelijk. U kunt de tweede herinneringsbrief afwachten of contact opnemen met het Contact Center. Wij vragen u dan naar het steekproefvolgnummer dat op de brief staat vermeld.