Waarom vraagt het CBS gegevens van mijn bedrijf of instelling?

Gegevens uit het bedrijfsleven zeggen iets over het reilen en zeilen van de Nederlandse economie. Het CBS publiceert regelmatig cijfers van het Nederlandse bedrijfsleven via rapportages, persberichten en onze website. Deze informatie wordt gebruikt door de overheid, internationale organisaties en wetenschappelijke instellingen, maar ook door branche- en koepelorganisaties en individuele ondernemers. Om die cijfers te kunnen publiceren, hebben wij dus gegevens van bedrijven nodig.

We verzamelen gegevens van tal van bedrijven uit uw branche en uit andere branches, en ook van personen en instellingen. Daarnaast raadplegen we zoveel mogelijk ook bestaande bestanden, bijvoorbeeld van de Belastingdienst. Daardoor kunnen we de vragenlijsten zo kort mogelijk houden. Alle verzamelde gegevens verwerkt het CBS tot statistieken over bedrijven, groepen mensen en hun omgeving.