Hoeveel flexwerkers zijn er?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de manier waarop flexwerkers worden afgebakend. Bij flexwerkers gaat het om twee groepen: werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Hier is uitgegaan van werkenden van 15 tot 75 jaar, ongeacht het aantal uren dat zij werken. En als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

In 2022 waren er 2,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Zij hebben een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week. In de periode 2013-2022 zijn er 216 duizend flexwerknemers bij gekomen. Wel was dit aantal in 2020 ten opzichte van 2019 fors gedaald, namelijk met 220 duizend. In 2021 is dit aantal weer toegenomen met 34 duizend en in 2022 weer verder toegenomen.

Oproep- en invalkrachten zijn de grootste groep flexwerknemers, 923 duizend in 2022. Dit is 34 procent van alle werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Omvangrijke groepen onder de flexwerkers zijn verder:

  • tijdelijke werknemers met uitzicht op een vaste aanstelling (602 duizend);
  • uitzendkrachten (407 duizend).

Deze laatste twee groepen vormen bij elkaar opgeteld 37 procent van alle werknemers met een flexibel contract.

Naast werknemers met een flexibele arbeidsrelatie waren er 1,2 miljoen zzp’ers in 2022. Sinds 2013 is hun aantal met 282 duizend toegenomen. Dit betreft vooral zelfstandigen die eigen arbeid of diensten aanbieden. Zij maken ruim 85 procent uit van alle zzp’ers.

Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en zzp’ers vormen samen 3,9 miljoen flexwerkers. Dat is 41 procent van alle werkenden. In 2013 waren er 3,4 miljoen flexwerkers, dat was toen 40 procent van alle werkenden.