Hoe moet de hersteloperatie kinderopvangtoeslag op het terrein van de sociale zekerheid geregistreerd worden?

vragenlijst
Kwijtschelding van publieke schulden van gedupeerde ouders en hun eventuele partner in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag op het terrein van de sociale zekerheid dient te worden geboekt in de Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS) via kenmerk 14 “Reden correctie op schuldbedrag”, met de correctiecode 12 “kwijtschelding”.