Er bestaat toch al een Financieringsmonitor?

Van 2008 tot en met 2017 is de Financieringsmonitor door Panteia uitgevoerd. In 2018 heeft het ministerie van EZK het CBS gevraagd deze monitor uit te voeren. De twee monitoren zullen niet naast elkaar bestaan. U loopt dus geen risico twee keer deel te nemen aan een zelfde soort onderzoek. Het doel van de tweede monitoren is wel hetzelfde: het onderzoeken van de financieringsbehoefte van bedrijven en hun toegang tot bedrijfsfinanciering in Nederland.