Wat zijn redenen om zzp’er te worden?

Van zelfstandig ondernemers zonder personeel – de grootste groep zzp’ers – is uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2017 van CBS en TNO bekend om welke redenen zij als zelfstandige aan de slag zijn gegaan. Redenen die het vaakst worden genoemd zijn ‘ik zocht een nieuwe uitdaging’, ‘ik wilde zelf bepalen hoeveel en wanneer ik werk’ en ‘ik heb altijd al als zelfstandige willen werken’. Ontslag of geen contractverlenging als werknemer, of overstappen van werknemer naar zelfstandige omdat de werkgever dat wilde, spelen naar eigen zeggen veel minder vaak een rol.

Zelfstandig ondernemers die vooral arbeid aanbieden noemen het vaakst als reden dat ze zoeken naar een nieuwe uitdaging , en als tweede voornaamste reden dat ze zelf kunnen bepalen hoeveel en wanneer ze werken. Het zelfstandig ondernemerschap ‘als roeping’ is het derde meest genoemde argument.

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die vooral producten verkopen, geven opvallend vaak aan te zijn ingestapt in het familiebedrijf. Met name in de landbouw is dit een veel genoemde reden. Minder vaak geven deze zzp’ers aan dat ze zelf wilden bepalen hoeveel en wanneer ze werken.

Wat maakte dat u als zelfstandige ging werken?1, 2017 (%)
CategorieEigen arbeidProducten
Ik zocht een nieuwe uitdaging4032
Ik wilde zelf bepalen
hoeveel en wanneer ik werk
3721
Ik heb altijd al als
zelfstandige willen werken
2931
Ik wilde niet (meer)
voor een baas werken
2619
Mijn beroep wordt meestal
als zelfstandige uitgeoefend
2316
Ik wilde werk en privé
beter kunnen combineren
1912
Ik kon meer verdienen
als zelfstandige
168
Ik kon geen geschikte baan
vinden als werknemer (in loondienst)
137
Ik ben ontslagen of mijn
vorige contract is niet verlengd
116
In mijn vorige baan was
de werksfeer niet goed
96
Ik ben ingestapt in
het familiebedrijf
532
Mijn werkgever wilde dat
ik als zelfstandige ging werken
20
Anders1211
Bron: CBS, TNO
1meerdere antwoorden mogelijk

Ook recent gestarte zzp’ers noemen in minderheid negatieve overwegingen om als zelfstandige aan de slag te gaan. Van de bijna 220 duizend mensen die in 2018 zijn begonnen als zzp’er gaf 16 procent als reden geen geschikte baan als werknemer te kunnen vinden of dat de vorige werkgever een overstap verlangde van werknemer naar zelfstandige. Bij ruim 80 procent van de gestarte zzp’ers speelden deze negatieve redenen geen rol. Dit blijkt uit de Enquête Beroepsbevolking van het CBS.

Reden om als zelfstandige te gaan werken, gestarte zzp'ers in 2018 (%)
CategorieKon geen baan als werknemer vindenMoest van vorige werkgeverOverig
Gestarte zzp'ers15,20,983,9