Vallen hulpverleningsgesprekken die digitaal worden gevoerd onder de hulpvorm “ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder” of onder “jeugdhulp in het netwerk van de jongere”?

Onder welke hulpvorm een hulpverleningstraject valt dat (geheel of deels) digitaal wordt uitgevoerd, hangt af van de inhoudelijke aard van het hulpverleningstraject.

Ambulante jeugdhulp op locatie betreft ambulante hulp of groepsgesprekken op locatie aanbieder of digitaal waarbij in principe één expertise binnen de hulpverlening wordt ingezet. Het betreft face-to-face contacten (fysiek of digitaal) met de jeugdige en/of ouders. Ook groepsgesprekken of SOVA-trainingen (sociale vaardigheden) vallen onder deze categorie. De gesprekken duren maximaal twee uur en kunnen zowel fysiek als digitaal plaatsvinden.

Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige vindt plaats bij de jeugdige thuis, op school of elders in het netwerk van de jeugdige. De intensiteit kan variëren van één uur tot een dagdeel of een hele dag. Het gaat hier in de regel om systeem interventies zoals MST, MDFT, FAST en PCIT. De hulp wordt fysiek ter plekke aangeboden en kan ook (gedeeltelijk) digitaal worden gedaan.