Welke onderwerpen komen in de vragenlijst aan bod?

Er worden vragen gesteld over de huisvesting, het aantal voorstellingen en het bezoek daaraan, het personeel, de baten en de lasten.