Welke onderwerpen komen in de vragenlijst aan bod?

Er worden vragen gesteld over de huisvesting, het aantal voorstellingen en het bezoek daaraan, het personeel, de baten en de lasten.
Daarnaast worden er extra vragen gesteld over de situatie in coronatijd.