Hoe wordt een algemene korting, verstrekt door de gemeente op de belastingaanslag van 2005 verantwoord? Deze korting wordt zowel aan huishoudens als bedrijven gegeven.

Het is belangrijk dat deze geldstroom bruto weergegeven wordt. Wij prefereren deze korting op de desbetreffende belastingfunctie. Functie 941 waarop de Zalmsnip wordt geboekt is geen optie, omdat het hier geen lastenverlichting van het rijk betreft. Voor wat betreft het gebruik van de economische categorieën, zien wij graag zo mogelijk een opsplitsing tussen de bedrijven (4.2.1) en de huishoudens (4.2.5).