Wat voor overeenkomst sluit ik als werkgever met het CBS?

Voor de ‘ingezoomde’ Barometer sluit u een ‘leveringsovereenkomst’ met het CBS. Daarin wordt afgesproken welke data op welke wijze worden aangeleverd. Er is geen sprake van een verwerkingsovereenkomst, omdat het CBS geen ‘verwerker’ is volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), maar ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVH, zie artikel 5 AVG en artikel 89 AVG.