Wij, als waterschap betalen aan gemeenten een vergoeding voor de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken. Dienen deze kosten verantwoord te worden binnen de groep "overige diensten door derden"?

De passende kostengroep is inderdaad "overige diensten door derden". Er is hier namelijk sprake van uitbestede werkzaamheden. Tegenover de betaling door het waterschap staat een direct aanwijsbare prestatie (dienst) door de gemeente.