Copyright

Tenzij anders vermeld, is op de inhoud van deze website de Creative Commons Naamsvermelding (CC BY 4.0) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, mits CBS als bron wordt vermeld. Hergebruik is niet toegestaan indien bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Hergebruik

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding verplicht. Dit betekent dat u verplicht bent te vermelden dat de gegevens afkomstig zijn van CBS. Bij het hergebruik en het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat CBS zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft of dat CBS instemt met de inhoud van uw werk.

De Creative Commons naamsvermelding is niet van toepassing op:

  • Rechten op het ontwerp en de stijl van de website. Dit behelst onder meer dat op generlei wijze de indruk mag ontstaan dat uw eigen website van CBS afkomstig is dan wel dat deze aan de CBS website is gelieerd.
  • Octrooirechten en merkrechten. Hieronder valt bijvoorbeeld het logo van CBS. U mag het logo van CBS, een logo dat daar sterk op lijkt, of een logo dat daarop is gebaseerd, niet gebruiken zonder toestemming van CBS.
  • De rechten van anderen, zoals het portretrecht of privacyrecht.
  • Fotografische afbeeldingen waarbij de auteursrechten bij de fotograaf en of het agentschap liggen. 

Beeld

Fotografische afbeeldingen in CBS uitingen, waarbij de auteursrechten bij de fotograaf en/of het agentschap liggen, kunnen niet worden doorgeplaatst of op andere wijze worden gebruikt. Licenties voor het gebruik van deze foto’s kunnen worden aangekocht bij de betreffende fotograaf of agentschappen.
CBS artikelen en social media posts waar foto’s in aanwezig zijn, kunnen wel integraal, in geheel worden doorgeplaatst, gedeeld en gelinkt op social media en websites.