Ik ben niet in staat of bereid om alle gegevens in het sjabloon aan te leveren, wat moet ik doen?

Alle velden in het Excel-bestand moeten verplicht worden ingevuld. De Wet op de Centraal voor de Statistiek schrijft voor dat de gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden worden gebruikt. Het CBS behandelt de gegevens vertrouwelijk. Mocht u hier problemen bij ondervinden bij het invullen van gegevens, dan kunt u dit aangeven in werkblad ‘6.Opmerkingen’ van het door het CBS beschikbaar gestelde Excel-bestand of contact opnemen met het: CBS Contactcenter.