Zijn er praktijkvoorbeelden voor het aantal kostendelers in de algemene bijstand?

In de BUS wordt sinds januari 2015 het aantal kostendelers uitgevraagd. Het gaat hierbij om zowel de bijstandsgerechtigde(n) als om de overige personen in de woning, voor zover deze meetellen bij de berekening van de individuele norm van die gerechtigde(n).

Voorbeeld situatie
Alleenstaande bijstandsontvanger met een 28-jarig kind met hoofdverblijf in dezelfde woning.Het aantal kostendelers = 2 (de alleenstaande + het meerderjarige kind)
Alleenstaande bijstandsontvanger die samen met een student inwoont bij de persoon met wie hij een commerciële relatie heeft.Het aantal kostendelers: geen
Alleenstaande bijstandsontvanger die met een niet-gerechtigde meerderjarige partner hoofdverblijf heeft in dezelfde woning.Het aantal kostendelers = 2 (de alleenstaande + de niet gerechtigde partner)
Echtpaar met een bijstandsuitkering met studerende kinderen van 19 en 23 jaar, een niet-studerend kind van 28 jaar en een inwonende neef van 29 jaar.Het aantal kostendelers = 4 (het echtpaar + het niet studerende kind + de inwonende neef)
Echtpaar met bijstandsuitkering en twee inwonende volwassen kinderen van 24 en 29 jaar.Het aantal kostendelers = 3 (het echtpaar + oudste inwonend kind)