Waar kan ik meer informatie vinden over de basisverlegging bij de producentenprijsindex?

De basisverlegging van de PPI naar 2010=100 in 2013 wordt toegelicht in dit artikel.