Welke wettelijke grond bestaat er voor het verwerken van BSN-gegevens door het CBS voor de ‘ingezoomde’ Barometer?

Het CBS is op grond van artikel 34 van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek bevoegd om het BSN bij haar taakuitoefening te verwerken.