Welke wettelijke grond bestaat er voor het delen van bsn-gegevens met het CBS door overheden voor de ‘ingezoomde’ Barometer?

Het CBS is in de wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek bevoegd om allerlei soorten data, waaronder uitdrukkelijk ook bsn-gegevens, te verwerken. Ook wordt in deze wet (artikel 34) toegelicht dat deze gegevens mogen worden geleverd, door organisaties die zelf ook gemachtigd zijn om bsn-gegevens te verzamelen, met als doelbinding gebruik voor statistische doeleinden.