Hoe wordt de inflatie gemeten?

Het CBS heeft niet één cijfer voor ‘inflatie’. Inflatie is meer dan de prijsontwikkeling voor consumentengoederen en -diensten. De prijsontwikkelingen die bijvoorbeeld op de huizenmarkt, voor producenten of op financiële markten worden gemeten, bieden een belangrijke aanvulling op het beeld van inflatie dat door de Consumentenprijsindex (CPI) wordt gegeven. In het prijzendashboard van het CBS wordt elke maand de stijging van 16 prijsindicatoren vergeleken met de gebruikelijke ontwikkeling over de afgelopen elf jaar. De ontwikkeling van consumentenprijzen (CPI) is voor de inflatie wel een belangrijke indicator. De gemiddelde prijsontwikkeling wordt berekend met een prijsindex. De prijsindex wordt vergeleken met die in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Prijsindexcijfers worden zowel op maand- als op jaarbasis weergegeven.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/29191f33b86a4663bd3cbaa17bbc76a5]