Zijn mijn persoonsgegevens herkenbaar wanneer de data binnenkomt bij het CBS?

Zo vroeg mogelijk in het proces van data naar statistiek ontdoen we bestanden van direct identificerende persoonsgegevens. Dit betekent dat onderzoeksbestanden geen gegevens zoals namen, adressen of Burgerservicenummers bevatten. Het CBS gebruikt de gegevens alléén voor statistisch en wetenschappelijk doel. Gebruik voor fiscale, administratieve, controle en gerechtelijke doeleinden van individuele eenheden is wettelijk uitgesloten. Ook gebruiken we de gegevens niet voor marketing.