Krijg ik in IDEP+ ook een ontvangstbevestiging na het verzenden?

Ja, op het in IDEP+ opgegeven e-mailadres (te vinden onder ‘Uw bedrijfsgegevens’) krijgt u een overzicht van uw naar het CBS verstuurde gegevens.