Waar vind ik cijfers over geregistreerd partnerschap?

Cijfers over de in 1998 ingevoerde partnerschapsregistraties zijn te vinden in de tabellen over huwelijken en huwelijksontbindingen. Er wordt onderscheid gemaakt naar nieuw gesloten partnerschappen en omzettingen van huwelijken in een partnerschap. Dit laatste was mogelijk tot maart 2009.