Wat moet ik voor deelname aan de Barometer binnen mijn organisatie regelen om de privacy van onze werknemers te waarborgen in het kader van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)?

Voor vragen over privacy bij de voorbereidingen voor de Barometer binnen uw organisatie kunt u contact opnemen met SER Diversiteit in Bedrijf, via e-mailadres DIB@ser.nl. Het CBS waarborgt de privacy van uw werknemers bij het gebruik van de Barometer door uw organisatie (zie ’Hoe is de privacy van mijn werknemers gewaarborgd?').