De arts werkt niet meer in de aangeschreven instelling.

Als een arts niet meer werkzaam is in de aangeschreven instelling, omdat hij/zij bijvoorbeeld destijds arts-assistent in tijdelijke dienst was, dan kan de vragenlijst ook ingevuld worden door de superviserende specialist in de instelling. Als de arts destijds niet gesuperviseerd werd, ontvangen we graag de nieuwe adresgegevens van de betreffende arts. Als u geen nieuwe adresgegevens heeft, of als de arts is vertrokken vanwege pensioen, neem dan contact op met het Contact Center. Dan zorgt het CBS ervoor dat u geen brieven meer ontvangt.