Mijn gegevens zijn geheim. Kan ik mij beroepen op mijn geheimhoudingsplicht (bijvoorbeeld als notaris)?

Nee, er kan geen beroep worden gedaan op geheimhoudingsverplichtingen, tenzij deze verplichtingen gebaseerd zijn op internationale regelgeving, zie artikel 33, vierde lid, CBS-wet. Bovendien worden de ontvangen gegevens - door de Directeur-Generaal van de Statistiek in het kader van de uitoefening van de taken ter uitvoering van de wet - uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden.