Krijgen flexwerkers scholing?

Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie volgen minder vaak kortdurende scholing in de vorm van cursussen dan vaste werknemers. In 2016 had 47 procent van alle werknemers met een flexibele arbeidsrelatie in het voorafgaande jaar een cursus gevolgd die te maken had met het werk. Van de werknemers met een vaste arbeidsrelatie was dat 55 procent. In de meeste gevallen werden deze cursussen (deels) door de werkgever betaald, maar bij vaste werknemers gebeurde dat wel vaker dan bij flexibele werknemers.

 

Onder cursus wordt hier verstaan een geplande periode van training of instructie gedurende minder dan zes maanden met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Voorbeelden zijn een reeks lessen voor een groep deelnemers, schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars en workshops.

 

Uit gegevens van CBS en TNO blijkt dat van de zelfstandig ondernemers zonder personeel een kleiner deel in de afgelopen twee jaar een opleiding voor het werk volgde dan van de werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Zelfstandig ondernemers hebben ook minder behoefte aan opleiding dan werknemers.