Is het toegestaan om correcties op het schuldbedrag via ‘opboeken op de hoofdsom’ (lees enkel via het BDFS-kenmerk 17 ‘Saldo van de schuld’) te verwerken nadat een vordering al een keer is aangeleverd aan het CBS?

Nee, omdat via deze verwerking alleen de wijziging in de saldoschuld zichtbaar wordt bij BDFS-kenmerk 17 ‘Saldo van de schuld’.

Elke correctie op het oorspronkelijke schuldbedrag dient aangeleverd te worden via kenmerken 14 ‘Reden correctie op schuldbedrag’ en 15 ‘Hoogte van het correctiebedrag’.