Wanneer moet de informatie aan het CBS worden aangeleverd?

Het tijdstip dat de gegevens die aan het CBS worden geleverd zijn:

  • Begroting: vóór 15 november t-1.
  • Kwartaal: binnen 30 dagen na afloop van het kwartaal.
  • Jaar: vóór 15 juli t+1.