Publiceert het CBS ook gegevens per wijk of buurt?

Elke gemeente van Nederland wordt verdeeld in wijken en buurten. Het CBS publiceert in StatLine, de databank van het CBS, jaarlijks een tabel met wijk- en buurtgegevens. Deze tabel bevat per gemeente naar wijk en buurt een schat aan cijfers over onder andere de bevolking, hoe ze wonen, hoe het inkomen is opgebouwd, welke soort uitkeringen zijn, de nabijheid van voorzieningen zoals afstand tot scholen, huisarts en winkelcentrum.