Wat kan ik vinden in dit dossier?

Via dit dossier kunt u informatie terugvinden die het CBS over jongeren publiceert. De meeste informatie is beschikbaar voor de thema’s bevolking, gezondheid, onderwijs, inkomen, sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Verder is er op beperkte schaal informatie over thema’s als vrije tijd en cultuur en veiligheid en recht.

Het CBS voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de website Landelijke Jeugdmonitor uit. De publicaties horende bij deze website, staan ook bij dit dossier vermeld.