Wat houdt het nieuwe invulveld ‘Partner ID’ in?

Dit betreft het buitenlands btw-nummer van de klant in de EU-lidstaat waaraan u de goederen levert. De eerste twee posities van de 17-cijferige code moeten overeenkomen met de alfabetische landcode van een EU-lidstaat. In het geval van driehoekshandel (ABC-transacties) dient het btw-nummer van de ontvanger van de goederen ingevuld te worden. Indien bij u geen buitenlands btw-nummer bekend is, dan kunt u code QV999999999999 invullen. Dit geldt ook indien u de goederen levert aan een niet-belastingplichtige klant.