Wat is groene groei?

Groene groei is economische groei en ontwikkeling, waarbij de druk op het milieu en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen worden geminimaliseerd. Dit omvat ook de economische kansen die de overgang  naar een groene economie biedt.  Steeds meer ontstaat het besef dat economische groei op termijn alleen nog mogelijk is als deze gepaard gaat met minder belasting van het milieu, en minder gebruik (of meer hergebruik) van grondstoffen en andere hulpbronnen.