Is er een (uitgebreidere) invulinstructie voor deze verplichte gegevenslevering ten behoeve van de Beleidsinformatie Jeugd?

Het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd is de achterliggende invulinstructie. In dit Informatieprotocol is vastgelegd hoe zaken gedefinieerd worden en hoe omgegaan moet worden met bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij een tussentijdse wijziging van woonplaats en perspectief.