Hoe veilig voelen mannen en vrouwen zich?

Vrouwen voelen zich minder vaak veilig dan mannen. In 2021 gaf van de bevolking van 15 jaar of ouder 42 procent van de vrouwen en 24 procent van de mannen aan zich wel eens onveilig te voelen. Bijna 3 procent van de vrouwen en 2 procent van de mannen is vaak bang om slachtoffer te worden van criminaliteit in de buurt. Het percentage dat denkt dat de kans (heel) groot is dat zij slachtoffer worden van zakkenrollerij, woninginbraak en oplichting via internet is groter bij vrouwen dan bij mannen. Er is geen verschil als het gaat om beroving op straat en mishandeling.