Onder welke economische categorie dient de afvalstoffenheffing verantwoord te worden?

Afvalstoffenheffing valt onder de categorie inkomsten 3.4. Deze heffing heeft het karakter van een vergoeding voor een individueel aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente t.o.v. de burgers, namelijk het inzamelen van huisvuil. Om deze redenen valt de vergoeding die hiervoor betaald wordt onder de categorie diensten.