Is het CBS een onafhankelijke organisatie? Zo ja, waar uit zich dat in?

Voor vertrouwen in de statistische informatievoorziening is professionele onafhankelijkheid van het CBS een vereiste. De stelregel is dat het CBS zelf bepaalt welke cijfers het wanneer en hoe publiceert. Voor het goed functioneren van een democratische samenleving is de beschikbaarheid van objectieve statistische informatie van hoge kwaliteit, die bovendien gebruikersvriendelijk toegankelijk is, een essentiële voorwaarde. De officiële statistiek kan haar rol alleen goed vervullen indien zij het vertrouwen geniet van burgers en bedrijven. De statistieken moeten een gezaghebbende en onbetwiste reputatie hebben.